Lektoris


Lektoriranje Lea Felicijan

Hitro, strokovno, ugodno.

Kdo sem?

Sem magistrica znanosti s področja slovenskega jezikoslovja in imam številne lektorske izkušnje ter občutek za jezik. Znanje sem si bogatila pri enem izmed največjih slovenskih dnevnih časnikov in sodelovala pri projektih Evropske unije. Lektoriram za različne naročnike (javne ustanove, lektorske/prevajalske agencije in posameznike). Pregledujem, presojam, jezikovno oblikujem, urejam in popravljam besedila v slovenščini.

Kdo je lektor in kaj dela?

Lektor je posebno usposobljen bralec, ki s svojim jezikovnim delom oz. veščino obvlada tipkarske škrate in slovnične spodrsljaje; postori vse tisto, za kar je vam v besedilu zmanjkalo znanja ali časa. Lektor vidi napako in jo popravi z vso odgovornostjo do meril slovenskega knjižnega jezika, kot so definirana v slovenski slovnici in pravopisu, slovarjih ter računalniških pripomočkih. Lektorjevo delo mora biti strokovno, njegove odločitve pa v skladu s pogledi in dosežki sodobne jezikoslovne znanosti.

Kaj vse lektoriram?

Lektoriram vse vrste besedil:

  • diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije;
  • učbenike;
  • revije in kataloge, časopisne in strokovne članke, oglasna besedila;
  • življenjepise, prošnje oz. ponudbe, pritožbe, razne dopise;
  • leposlovje idr.

Gre za popravljanje in urejanje jezikovnih, slogovnih, tipkarskih, oblikovnih idr. nepravilnosti v besedilu.

Oblikovanje in postavitev: Initut, d.o.o.